Jak si poradit s tím, že uživatelé přistupují na web z různých zařízení? Přizpůsobte web všem!

Dříve se uživatelé připojovali na webové stránky výhradně z počítače. Rozlišení se sice lišilo, ale možností bylo omezené množství a webové stránky tak bylo možné tvořit tak, že se zobrazovali všem stejně. V současné době ale počítače v užívání internetu dohánějí tablety a chytré telefony, pro které již tradiční webový design není vyhovující. Proto vznikl přístup k webovému designu, kterému se říká responzivní webový design. Ten se zaměřuje na to, aby stránku bylo možné zobrazit na mnoha druzích zařízení a velikostí obrazovek.

Jak to všechno vzniklo

Responzivní webový design je pojem, který vznikl teprve nedávno. Poprvé byl použit programátorem Ethanem Marcotte na jeho blogu A List Apart 25. května roku 2010 ve článku Responsive Web Design, tedy Responzivní webový design. Koncept vychází z architektury, kde obor responzivní architektury začal hledat způsoby, jak mohou fyzické prostory odpovídat na přítomnost lidí, kteří jimi prochází. Využívá vestavěné robotické prvky a ohebné materiály, takže se umělecké instalace a struktury zdí ohýbají, napínají a rozšiřují, jak se k nim přibližuje dav.

Podobný koncept následně ve svém článku Marcotte aplikuje na webový design. Navrhuje nahradit systém karantény specifických verzí pro jednotlivé přístroje ve vhodných případech flexibilním přístupem stránky, která se přizpůsobí různým zobrazením.

Podobné principy ale byly využívány už dříve. Údajně prvními stránkami, které se adaptovali na používaný prohlížeč, měly být stránky audi.com již v roce 2001.

Během několika let se pak koncept dostal do povědomí většiny webových vývojářů a stal se v zásadě standardem celého oboru. Podle některých zdrojů je nyní již dokonce polovina přístupů k internetovým stránkám přes mobilní telefony. Tento přístup se tímto stal ještě relevantnější, proto mnoho firem, jako například VIP Trust, responzivní design běžně využívá pro svoje řešení.

V čem se responzivní design liší

Šířka objektů se u responzivního designu již nezapisuje v pixelech, ale v procentech. Tento krok zajišťuje přizpůsobení koncovému zařízení. Dalším prvkem, který se musí přizpůsobit je rozložení prvků na stránce. U prohlížeče na počítači se bloky zobrazují obvykle vedle sebe, pro mobilní telefony je vhodné zobrazení pod sebou. Další rozdíl je u obrázků. Na počítači je žádoucí, aby se obrázky ukazovaly v maximálním rozlišení, ale na mobilním telefonu s horším připojením případně i datovým limitem, proto je vhodnější zobrazovat obrázky menší s nižším rozlišením.

Výhody a úskalí responzivního designu

Responzivní design má mnoho příznivců i odpůrců. Odpůrci obvykle vyčítají, že jsou v mobilním zobrazení weby osekané o část funkcionality. Obecně nelze říct, že by responzivní design byl řešením pro každou webovou stránku. Je potřeba zhodnotit, zda responzivní design nezhorší použitelnost funkcionality na jednotlivých zařízeních a zda by tedy nebylo vhodnější vytvořit různé varianty pro různé přístroje. Některé webové stránky tak mohou mít i tři různé verze, jednu adaptovanou na mobil, jednu na tablety a jednu na prohlížeče zobrazované skrze počítač.

Pokud se chcete dozvědět více o vývoji webových a mobilních aplikací, můžete si přečíst naše články Vývoj mobilních aplikací a Vývoj webových aplikací.


 

Pokud vám hra nefunguje, stáhněte si Shockwave player
Copyright © 2005-2017
Herna.biz - Hry online
  

bubble shooter hry online zdarma.cz, GoodGame Empire, Webhry, Hry online hry